padron

Portrait of Miami Dade College President Eduardo Padron